29/10 Rozhodnutí Rady o používání informačních technologií pro celní účely; T: 22.2.2010

Cílem rozhodnutí Rady o CIS je zachovat soudržnost mezi částí celního informačního systému (dále jen „CIS“) spadající do oblasti třetího pilíře s novelizovanými ustanoveními CIS prvního pilíře.

Na základě platné legislativy z oblasti třetího pilíře a pro účelnou realizaci výše uvedeného cíle byl rozšířen seznam kategorií údajů, které mají být shromažďovány, zpracovávány a seznam subjektů s přímým přístupem do CIS.

Dále byla do CIS začleněna Identifikační databáze celních spisů (dále jen „databáze FIDE“). Databáze FIDE registruje odkazy na vyšetřování, která proběhla nebo probíhají v některém z členských států EU a umožňuje zjistit, který útvar vedl, či vede vyšetřování v podobné věci.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/