29/09 Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR; T: 3.3.2009

Současný stav příprav na přijetí eura v ČR se vyznačuje tím, že nebylo stanoveno cílové datum. Na druhé straně byl v dubnu 2007 přijat Národní plán zavedení eura v ČR, který vymezuje základní zásady, harmonogram a institucionální zajištění celého procesu budoucího zavedení eura v ČR. Schválením první Zprávy o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice v dubnu 2008 byl vládou potvrzen přístup zvolený NKS, že i bez závazného termínu přechodu na společnou měnu je účelné pokračovat v technických přípravách zejména metodického charakteru.

Materiál člení aktivity vyvíjené v souvislosti s plněním Národního plánu na úkoly již zpracované a dále na prioritní úkoly ke zpracování v letošním roce. Jako splněné úkoly předkládaný materiál uvádí zpracování vládního materiálu „Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR“ a také metodických textů „Příprava finančního sektoru na zavedení eura“, „Doporučené postupy při duálním označování spotřebitelských cen“ a „Monitorování cenového vývoje v období zavádění eura“. Jako prioritní směry činnosti NKS na rok 2009 jsou představeny následující aktivity: zahájení prací na paragrafovém znění Obecného zákona, vypracování metodiky pro zavedení eura ve státní správě, zahájení přípravných prací na koncepci komunikační kampaně a průběžné vyhodnocování zkušeností se zavedením eura na Slovensku. Součástí materiálu jsou dále aktualizované matice úkolů Národního plánu podle jednotlivých pracovních skupin, které jsou doplněné tabulkou s přehledem plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS.

Zpráva

Materiál

STANOVISKO HK ČR

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/