290/10 Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015; T: 25.11.2010

V souvislosti s blížícím se koncem účinnosti stávajícího Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 vzniká potřeba nastavení strategického rámce elektronizace zadávání VZ i po roce 2010, a to zejména z následujících důvodů:

 

Některé z důležitých cílů Národního plánu nebyly naplněny. Zejména nebylo dosaženo dostatečného rozšíření informačních systémů pro elektronizaci zadávání VZ mezi zadavateli, a to se týká všech kategorií. Jedním z důvodů tohoto stavu je, že na úrovni ČR nevzniklo jedno či více komplexních a robustních řešení, které by bylo k dispozici zadavatelům, kteří nechtějí investovat do vlastní infrastruktury. Dalším z důvodů, že zadavatelé neměli doposud používání elektronických nástrojů stanoveno jako povinnost.
V souvislosti s důvody uvedenými v předchozím bodě připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dlouhodobý projekt na podporu elektronizace zadávání VZ v podobě Národní infrastruktury pro elektronické zadávání VZ (NIPEZ).
Prostředí eGovernmentu v ČR se neustále vyvíjí a je potřeba průběžně přizpůsobovat politiky elektronizace zadávání VZ politikám obecného eGovernmentu za účelem dosažení synergií a úspor vynakládaných zdrojů.
Stále existuje významná potřeba koordinovat součinnost jednotlivých ústředních orgánů státní správy, které mají ve své gesci jednotlivé oblasti ovlivňující efektivitu
a funkčnost rámce elektronického zadávání veřejných zakázek.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/