29/22 Novela vyhl. č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek;T:25 3.2022

Návrh vyhlášky je předkládán za účelem umožnění používání extraktu z konopí pro léčebné použití při přípravě léčivých přípravků, čehož lze docílit pouze doplněním léčivých látek „extrakt z konopí indického“ a „extrakt z konopí setého“ na Seznam léčivých látek a pomocných látek, které se používají pro přípravu léčivých přípravků.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 25. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/