29/21 Návrh vyhl. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022; T:17.3. 2021

Smyslem navrhované právní úpravy je stanovit nastavitelné parametry přerozdělování pro rok 2022.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 3.  2021