29/19 Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021; T: 26.3.2019

ČSÚ rozpracoval v souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 č. 5 variantu sčítání založenou na maximálním využití existujících administrativních zdrojů při přípravě a provedení sčítání, doplněnou obsahově redukovaným celoplošným terénním zjišťováním. Tento způsob sčítání umožní výrazně snížit zátěž respondentů, kteří nebudou mít povinnost sdělovat informace dostupné z administrativních zdrojů. Jedná se zejména o údaje o domech a částečně i o obyvatelích. Primárním a hlavním způsobem sběru dat bude online sčítání, které nabízí výrazně větší komfort pro respondenty a zároveň umožní zvýšit kvalitu dat, rychlost jejich zpracování a efektivitu výdajů. Terénnímu došetření prostřednictvím sčítacích komisařů pak budou podléhat pouze ty osoby a domácnosti, které nevyplnily údaje online. Navržený způsob provedení sčítání tak v  maximální možné míře reflektuje aktuální technologický vývoj a dostupnost administrativních zdrojů.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/