289/10 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií; T: 23.11.2010

Česká republika (ČR) se stala od 1. května 2004 členským státem Evropské unie (EU) a s přistoupením automaticky i účastníkem třetí fáze Hospodářské a měnové unie (HMU), s dočasně udělenou výjimkou pro zavedení eura. Povinností nového členského státu vyplývající z primární legislativy EU je připravovat se po vstupu do HMU na vstup do eurozóny. Rozhodnutí o jeho načasování je v kompetenci národní vlády a odvíjí se od politického rozhodnutí, které vláda učiní ve spolupráci s centrální bankou. Vláda ČR a Česká národní banka (ČNB) se shodly, že vstup do eurozóny by měl být iniciován na základě posouzení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a pokroku ve sladěnosti ekonomiky země s eurozónou.

Dle materiálu Vyhodnocení zpracovaného v roce 2010 je výhledově problémem v plnění konvergenčních kritérií deficit veřejných financí. Díky znovuzahájení Procedury při nadměrném schodku vůči ČR (dále Procedura) by měl být deficit vládního sektoru ve střednědobém horizontu snížen pod 3 %. Kritérium vládního dluhu na HDP bylo v minulém období vždy plněno, a to zejména díky nízké počáteční úrovni zadlužení ČR. Výhledově by mohl při plnění tohoto kritéria vyvstat problém v souvislosti s relativně vysokou dynamikou růstu zadlužení a nedostatečnou implementací reforem. V případě inflace očekáváme v letech výhledu 2011– 2013, že ČR bude v plnění kritéria pokračovat a to za předpokladu, že se neobjeví jednorázové externí šoky a významné daňové změny, které by vychýlily inflaci nepříznivým směrem vzhůru. Související kritérium dlouhodobých úrokových sazeb je v ČR dlouhodobě splňováno a bude velmi pravděpodobně i v budoucnosti. Kritérium stability měnového kurzu v současnosti ČR neplní, neboť se země nenachází v kurzovém mechanizmu ERM II. Plnění tohoto kritéria bude v budoucnu velmi závislé na době vstupu do ERM II a volatilitě české koruny, u níž se však na základě konvergenčního scénáře očekává dlouhodobá nominální a reálná apreciace vůči euru.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/