288/07 Návrh zákona o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

Cílem navrhované právní úpravy je transponovat do vnitrostátního právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES.

Jde o nový návrh, který má v souladu se směrnicí Evropského Parlamentu a Rady č. 2006/21/ES řešit problematiku nakládání s odpady z těžebního průmyslu a v souvislosti s tím mění ještě některé další zákony. Návrh se nevztahuje na ukládání odpadů na skládku, na provoz odvalů a odkališť a některé další činnosti, které jsou upraveny jinými zvláštními předpisy. Výkon státní správy na tomto úseku budou vykonávat orgány státní báňské správy, Ministerstvo zemědělství ve věci těžby, úpravy a skladování rašeliny, Ministerstvo životního prostředí v otázkách vlivu na životní prostředí a dále krajské a stavební úřady. Návrh má dopady na podnikatelské prostředí v těžebním oboru.

Návrh zákona

Srovnávací tabulka

Závěrečná zpráva

Předkládací zpráva

Připomínky HK ČR

Vypořádání připomínek

Vaše připomínky prosím zasílejte do 14.1.2008.                          pripominkovani@komora.cz

 

 

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/