286/15 NV o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif); T: 8.1.2016

Návrh vyhlášky stanovuje výši odměny notáře za sepsání notářského zápisu o tzv. jednoduchém zakladatelském právním jednání společnosti s ručením omezeným, dále se v návrhu vyhlášky doplňuje odměna notáře jako soudního komisaře za vydání evropského dědického osvědčení.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/