286/10 Novela zákona o elektronických komunikacích; T: 6.12.2010

Hlavní body návrhu novely zákona o elektronických komunikacích jsou:

 

· posílení principu technologické neutrality a neutrality služeb a stanovení výjimek z těchto principů,

· umožnění obchodování s oprávněními umožňujícími využívání rádiového spektra ve vymezených kmitočtových pásmech,

· posílení možnosti využívání rádiových kmitočtů na základě všeobecného oprávnění,

· úprava oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely a krátkodobých oprávnění,

· rozšíření úpravy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů o výběrové řízení-aukci,

· zrušení povinnosti předkládat výpis z obchodního rejstříku,

· úprava povinností podnikatelů zajišťujících originaci národních volání zajišťovat přístup k číslům tísňového volání a k evropským harmonizovaným číslům,

· úprava povinnosti přenositelnosti čísel,

· úprava rozsahu dílčích služeb universální služby,

· úprava analýz relevantních trhů,

· zavedení možnosti uložení povinnosti funkční separace,

· úprava náležitostí smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti a uveřejňování informací a povinnosti transparentnosti,

· zavedení opt-in principu při poskytování osobních a identifikačních údajů,

· rozšíření přístupu k prostředkům a sdílení kapacit,

· úprava postupů v případě narušení bezpečnosti osobních údajů,

· úprava zajištění bezpečnosti a integrity veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací,

· úprava kompetencí a povinností Českého telekomunikačního úřadu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/