285/15 NV o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi; T: 14.1.2016

Cílem návrhu vyhlášky je provedení některých ustanovení zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pyrotechnice).

Tato vyhláška se bude podílet na významném zpřehlednění celé oblasti pyrotechnických výrobků, které byly upraveny několika právními předpisy.

Vyhláška stanoví podmínky odborného školení a zdravotní způsobilosti pro všechny fyzické osoby, které budou chtít získat osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 a P2 pokud jde o jejich nákup, prodej, ničení a zneškodňování a v případě kategorie F4 a T2 provádění ohňostrojných prací.

Cílem vyhlášky je dále stanovit vzor formátu rejstříku pyrotechnických výrobků, požadavky na bezpečnostní opatření při vystavování pyrotechnických výrobků, obsah evidence skladovaných pyrotechnických výrobků, popis zkoušky detonační charakteristiky a požadavků na zdravotní způsobilost.

Stanovení těchto požadavků souvisí s přijetím zákona o pyrotechnice, který implementuje do národního práva směrnici 2013/29/EU a směrnici 2014/58/EU. Tento zákon upravuje komplexně oblast pyrotechnických výrobků, která před přijetím tohoto zákona byla upravena zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky (dále jen „zákon o ověřování střelných zbraní“).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/