285/10 NV pro některé vybrané účetní jednotky; T: 25.11.2010

Pro předložení návrhu vyhlášky jsou dva důvody:

  1. Do připomínkového řízení je zasílán návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti. V tomto návrhu je obsažena zásadní změna, která se týká zaokrouhlování při předávání finančních údajů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). V návrhu novely vyhlášky č. 449/2009 Sb. se mění způsob vykazování z vykazování v tisících Kč na vykazování v Kč s přesností na dvě desetinná místa. Vzhledem k tomu, že do CSÚIS jsou předávány mimo jiné též účetní závěrky všech vybraných účetních jednotek (cca 18 000), je nezbytné zajistit vykazování ve shodných jednotkách. Protože je důležité, aby účetní jednotky vykazovaly a předávaly účetní záznamy do CSÚIS v jednotném formátu a v návrhu vyhlášky č. 449/2009 Sb. je navrhována účinnost od 1. 1. 2011, provádí se tato změna obdobně.
  2. Do připomínkového řízení byl dne 1. 11. 2010 předložen materiál „Postup naplnění základních principů vzniku účetnictví státu“. V tomto materiálu je navrhováno usnesení vlády k Postupu naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Jedním z navrhovaných kroků je odložení prvního použití účetních metod odpisování majetku a tvorby a použití opravných položek. Odložení prvního použití těchto metod je navrhováno k 31. 12. 2011 tak, aby byl promítnut věrnější stav dlouhodobého majetku v účetní závěrce za rok 2011. První použití zmíněných metod v roce 2011 bude zjednodušené, což je uvedeno v předkládaném návrhu vyhlášky.
  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/