285/07 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství České republiky za období 2004 – 2006

V České republice byl Plán odpadového hospodářství vyhlášen nařízením vlády č. 197 ze dne 4. července 2003. Platnost Plánu byla stanovena na dobu 10 let, do roku 2012. V souladu s § 42 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o odpadech“) je ministerstvem od roku 2004 každoročně prováděno vyhodnocení jeho plnění.

Jedná se o nelegislativní úkol předkládaný Ministerstvem životního prostředí, který vyhodnocuje účinnost nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky za období 2004 – 2006. Součástí materiálu je dále zpracovaný Akční plán k podpoře plnění cílů Plánů odpadového hospodářství ve střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu. Materiál má informativní povahu a nemá přímý dopad na podnikatelské prostředí.

 

Souhrnné vyhonocení

Akční plán

Předkládací zpráva

Připomínky HK ČR

Vypořádací tabulka

Vaše připomínky prosím zasílejte do 17.12.2007.                   pripominkovani@komora.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/