284/15 Návrh na rozdělení podniku Česká pošta, s.p. odštěpením Odštěpného závodu ICT služby; T: 8.1.2016

Vzhledem k tomu, že OZ ICT dnes představuje funkčně a organizačně zralou, na České poště, s.p. téměř nezávislou entitu, která se však orientuje na zajištění provozu ICT infrastruktury MV, realizaci ICT projektů včetně dodávky softwarových a souvisejících služeb, předkládá MV vládě materiál, ve kterém je navrhováno odštěpení již dnes existujícího OZ ICT fungujícího v rámci státního podniku Česká pošta, s.p. [1] se současným sloučením odštěpeného OZ ICT k tomuto datu s již existujícím státním podnikem Národní agenturou pro komunikační a informační technologie s.p. (dále jen „NAKIT“).

——————————————————————————–

[1] Na základě usnesení vlády č. 224/2012 k Informaci o zajištění vybraných služeb informačních a komunikačních technologií využívaných státní správou došlo ke změně zakládací listiny České pošty, s. p. a v souladu s právním řádem ČR došlo k založení Odštěpného závodu ICT služby zřízeného ke dni 1. května 2012 v rámci České pošty, s. p.

Související soubory

/jak-na-