284/07 Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov

V souladu s plánem legislativních prací Ministerstva životního prostředí a v návaznosti na vydaný záměr vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály, byl připraven návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Tento postup je v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem zvláštní ochrany jsou společenstva skalnatých úbočí v údolí řeky Vltavy ve Středním Povltaví, tvořená přirozenými lesními společenstvy se zastoupením tisu červeného (Taxus baccata) a společenstvy skalní stepi s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Návrh vyhlášky

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Vaše připomínky prosím zasílejte do 18.12.2007                      pripominkovani@komora.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/