283/15 Resortní strategie pro rozvoj eJustice; T: 11.1.2016

Pro oblast elektronizace justice (eJustice), jakožto součást eGovernmentu, nebyla nikdy vytvořena celková koncepce jeho rozvoje. Nebyly zohledněny její specifické požadavky, které jsou mnohdy značně odlišné od elektronizace veřejné správy obecně. Z tohoto důvodu je předkládán tento materiál.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/