282/15 Novela vyhlášky o zaměstnanosti; T: 8.1.2016

Zákonem č. 203/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je tedy s účinností od 1. 10. 2015 v § 115 zákona o zaměstnanosti zaveden příspěvek v době částečné nezaměstnanosti jako nový nástroj, jímž je realizována aktivní politika zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti, umožní toto nové opatření vládě České republiky operativně reagovat zejména na vývoj ekonomické situace v České republice i v ostatních státech a na živelní události a ovlivnit tím situaci v oblasti zaměstnanosti. Právní úprava obsažená v § 115 zákona o zaměstnanosti stanovuje zákonné podmínky poskytování tohoto příspěvku zaměstnavateli a také jeho výši.

Vyhláška kromě jiného stanovuje formy příspěvků a způsob poskytování příspěvků, a proto změna zákona o zaměstnanosti vyžaduje novelizaci tohoto prováděcího právního předpisu.

Související soubory