282/07 Návrh nařízení vlády o provozování spalovacích stacionárních zdrojů

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Novelou nařízení vlády se reaguje na některé problémy, které by mohly vzniknout při aplikaci tohoto právního předpisu, který bude účinný od 1.1.2008, přestože byl publikován ve Sbírce zákonů ve značném předstihu. Za pozornost stojí úprava, která se týká alternativních paliv. Jak známo, problematika alternativních paliv mimo jiné zablokovala legislativní proces vydání nové vyhlášky o kvalitě paliv, která by měla nahradit vyhlášku č. 357/2002 Sb. Ministerstvo životního prostředí  fakticky rezignovalo na úpravu alternativních paliv včetně stanovení podmínek jejich používání a z návrhu předmětného nařízení vlády je vypouští. Pro budoucno je otázkou, zda bude například možné využít části odpadu, který není povahou nebezpečný, pro účely alternativních paliv. To by spolu s dalšími otázkami mělo být řešeno v nové vyhlášce o stanovení požadavků na kvalitu paliv.

Návrh nařízení

Platné znění

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Vaše připomínky prosím zasílejte do 27.12.2007.                    pripominkovani@komora.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/