28/16 Zapojení České republiky do Středoevropského fondu fondů; T: 8.2.2016

 

· podpořit více než 50 rostoucích inovativních malých a středních firem,

· zajistit aktivizaci soukromých zdrojů v 2,5x větší výši než budou vložené prostředky zúčastněných zemí,

· podpořit institucionální investice do private equity v regionu

· zajistit návratnost investic všem investorům SFF na pari-passu bázi

· rozvoj investičního prostředí a kapitálových trhů v regionu podpoření investiční aktivity s přímou vazbu na rozvoj inovativních high-tech odvětví.

Cílovým segmentem nástroje jsou investice do rozvoje malých a středních firem
i menších mid-caps s velkým potenciálem dalšího růstu, pro něž je standardní dluhové financování z hlediska jejich růstové fáze nedostupné či příliš zatěžující a neumožňuje efektivní expanzi. Chybějící nabídka investičních zdrojů a soukromých investičních fondů na tomto trhu znamená významnou bariéru pro růst podniků, které do budoucna znamenají velký potenciál pro inovativní výrobu s vysokou přidanou hodnotou
a globálním významem.

Mezi hlavní cíle projektu patří:

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/