281/15 Novela zákona o účetnictví; T: 6.1.2016

Důvodem předložení návrhu zákona je zejména transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (dále „směrnice“), do zákona o účetnictví. Tato povinnost se bude týkat velkých účetních jednotek, které jsou zároveň subjekty veřejného zájmu a konsolidujících účetních jednotek – velkých skupin účetních jednotek, které jsou zároveň subjekty veřejného zájmu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/