28/10 Novela zákona o dani z nemovitosti; T: 5.3.2010

Předkládaná novela zákona o dani z nemovitostí nemění základní koncepci platného zákona o dani z nemovitostí. Cílem novely je odstranit zejména výkladové nejasnosti zdanění
u pozemků s plošnými stavbami.

Dále novela navazuje na zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád a upřesňuje náležitosti rozhodnutí o vyměření daně, jestliže u poplatníků nedošlo k žádným změnám ohledně jejich daňové povinnosti nebo pokud nemusí podávat daňové přiznání.

Návrh na úpravu zdanění zpevněné plochy se vztahuje primárně na poplatníky daně z nemovitostí – vlastníky pozemků s plošnými stavbami, které jsou užívané k podnikání ve všech oblastech podnikatelské činnosti. Souvztažně se návrh dotýká územních finančních orgánů jako správců daně z nemovitostí a druhotně se vztahuje na obce jako na příjemce výnosu daně z nemovitostí.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/