28/08 Zpráva o plnění Národního plánu za rok 2007

Národní plán byl schválen vládou České republiky jako strategický dokument vlády pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek.

Schválení Národního plánu bylo reakcí vlády ČR na Sdělení Evropské komise „Akční plán provádění právního rámce v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek“ a trvalý tlak Evropské komise směrem k členským státům na zavádění elektronických obchodních praktik do procesu veřejného investování. Národní plán je rovněž důležitým nástrojem k podpoře implementace strukturálních fondů EU. Elektronické zadávání se vztahuje také na veřejné zakázky financované či spolufinancované ze strukturálních fondů EU. Při zadávání těchto veřejných zakázek lze dosahovat finančních i nefinančních přínosů uvedených v Národním plánu.

 

Předkládací zpráva

Materiál

 

Připomínky prosím zašlete nejpozději do 11.3.2008        pripominkovani@komora.cz

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/