280/15 Nař. vl. o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu; T: 29.12.2015

Záměrem předkladatele bylo zohlednit při požadované aktualizaci předmětného nařízení vlády požadavky dotčených resortů, které byly uplatněny v rámci meziresortního připomínkového řízení a následných jednání.

Současně však byla v mezidobí zahájena příprava návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a Ministerstvo zemědělství po dohodě se Státním pozemkovým úřadem dospělo v rámci legislativních prací k závěru, že vhodnějším řešením problematiky rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu, se jeví blokace těchto pozemků v informačním systému Státního pozemkového úřadu. Koncepčně byl navržen nový způsob stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu a v této souvislosti bylo zároveň navrženo zrušení zákonného zmocnění k vydání nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/