280/12 Návrh věcného záměru zákona o ochraně a využití nerostného bohatství; T: 7.1.2013

Cílem věcného záměru je difinovat zásady, směry a cíle novelizace horního zákona tak, aby odpovídaly současným potřebám. Mezi zásadní cíle patří posílení právní ochrany nerostného bohatství zpřesněním podmínek, za nichž je možné nerostné bohatství využívat a vyvážení zájmů státu, občanů a báňských podnikatelů.

Související soubory