280/10 Nař. vl.-mýtné za užívání určených pozemních komunikací; T: 22.11.2010

Návrh je plně slučitelný s právem ES/EU. Navržené sazby odpovídají příslušným nákladům z příl. III směrnice č. 1999/62/ES, ve znění směrnice č. 2006/38/ES (tzv. „Euroviněta“). Návrh byl vypracován v souladu s ústavním pořádkem ČR a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. České republice nevznikají v dané oblasti žádné mezinárodněprávními závazky.

Celkové předpokládané navýšení výběru mýtného je očekáváno ve výši cca 1,2 mld. Kč na celkem 7,3 mld. Kč oproti očekávání r. 2010 ve výši 6,1 mld. Kč (+ 19 %). Úpravy sazeb tak nebudou mít významný sociální dopad, ani zásadní negativní dopad na podnikatelskou sféru (viz dále informace o připravované dohodě se sdružením ČESMAD). Dále pozitivní vliv na státní rozpočet resp. rozpočet SFDI, bez vlivu na ostatní veřejné rozpočty, administrativní zátěž a na rovnost mužů a žen. Zvýhodnění emisní třídy EURO V a vyšší by mělo naopak motivovat k obnově vozového parku s kladným dopadem na zlepšené životní prostředí, zvýšení bezpečnosti vozidel či snížení provozních nákladů dopravců apod.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/