28/21 Novela vyhl. č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem; T:13.4.2021

Nezbytnost aktualizace stávající vyhlášky č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), ve znění vyhlášky č. 423/2017 Sb., v přímé návaznosti na aktuální znění Radiokomunikačního řádu (vydání z 15. září 2020), který uvádí do praxe výsledky jednání zemí ITU, shrnuté závěrečnými dokumenty Světové radiokomunikační konference WRC-19.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 4. 2021.