279/15 Návrh vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 18.12.2015

Podle návrhu zákona (změny zákona o požární ochraně) má Ministerstvo vnitra vydat vyhlášku, kterou stanoví:

a) lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty,

b) důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění, a

c) vzor písemné zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a písemné zprávy o revizi spalinové cesty.

Vyhláška z hlediska pojetí legislativní konstrukce vychází z dosavadní právní úpravy obsažené v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen „nařízení vlády“).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/