279/10 Novela vyhlášky k provedení zákona o znalcích a tlumočnících; T: 23.11.2010

Předkládá se na základě dlouhodobého požadavku Komory soudních znalců České republiky a Komory soudních tlumočníků České republiky. Obě Komory poukazují na skutečnost, že vyhláška nebyla již po dobu osmi let novelizována a že dosavadní právní úprava dostatečně nezohledňuje náročnou a odpovědnou práci znalců a tlumočníků. Odstranění rozpětí sazeb odměn by mělo vést k větší jistotě a upevnění nezávislosti pozice znalce a tlumočníka a k alespoň částečnému vyrovnání s odměnami znalců a tlumočníků účtovanými v ostatních zemích EU a současně k odbřemenění soudů, které nebudou muset již hodnotit znalecký a tlumočnický úkon podle kritérií, které byly stanoveny v § 25 odst. 2 vyhlášky k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/