278/12 Analýza možností boje s korupcí v soukromé sféře; T: 10.12.2012

Cílem úkolu je předložit vládě materiál obsahující analýzu stávající situace v oblasti boje s korupcí v soukromé sféře, včetně identifikace zásadních problémů s návrhy na jejich řešení. Analýzu vypracoval kolektiv autorů složený ze zástupců Úřad vlády ČR – Sekce pro koordinaci boje s korupcí, Ministerstva spravedlnosti a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, za spolupráce několika externích odborníků.

 

Analýza ukazuje, že problematika korupce ve společnosti je širší a hlubší než jen podplácení a úplatkářství. Korupce se ve společnosti vyskytuje v několika formách majících různé stupně společenské škodlivosti a žádná z těchto forem se nevyhýbá ani České republice. A to včetně soukromého sektoru, který je podobně jako veřejná správa zasažen jak malou, tak velkou korupcí. Obecně však platí, že o korupci v soukromé sféře v ČR je dosud k dispozici jen velmi málo validních informací.

 

Analýza rozebírá korupci v soukromé sféře ve dvou rovinách – korupce uvnitř soukromého sektoru a korupce na rozhraní veřejného a soukromého sektoru – a dokládá, že závažnost problému korupce v soukromém sektoru v České republice je poměrně vysoká. Navíc se jedná o dlouhodobý, prakticky „chronický“ problém, který současná vleklá ekonomická krize ještě zostřuje. I v mezinárodním srovnání je na tom český soukromý sektor špatně. Z hlediska pravděpodobnosti výskytu korupce se nachází na třetím místě v Evropě.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/