277/10 NV o podvojném účetnictví; T: 19.11.2010

Důvodem předložení návrhu novely vyhlášky jsou zejména:

  • Změny související se snížením administrativní zátěže některých účetních jednotek. Umožní „menším“ účetním jednotkám (nesplňují dvě ze tří kritérii – 250 zaměstnanců, 350 mil. Kč aktiva celkem, 700 mil. Kč roční obrat) nezveřejňovat v příloze v účetní závěrce informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií činnosti a podle zeměpisných trhů a tyto účetní jednotky nemusejí zveřejňovat vysvětlení částky vykázané v položce „Zřizovací výdaje“ (implementace ustanovení čl. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/49/ES ze dne 18. června 2009, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku).
  • Změny ustanovení týkající se konsolidované účetní závěrky v návaznosti na zákon č. …./2010 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (v současné době probíhá projednání novely zákona o účetnictví v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky – tisk č. 17).
  • Doplnění ustanovení o směrné účtové osnově pro platební instituce a instituce elektronických peněz, které nejsou finančními institucemi (viz zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů).
  • Změny související s úpravou dalších právních předpisů a změny reagující na podněty odborné veřejnosti a účetních jednotek.
    1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
    2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
    3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

Související soubory

/jak-na-