276/12 Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o lobbingu; T: 11.12.2012

Předkladatel s ohledem na výše uvedené kolize koncepcí, množství zásadních připomínek a několikaměsíční diskuse nad uvedeným tématem nejen s odbornou veřejností považuje za vhodné vládu ČR informovat o vývoji přípravy návrhu zákona o lobbingu, a to s návrhy dalšího možného postupu. Za účelem efektivního zprůhlednění legislativního procesu lze v zásadě uvažovat o následujících možnostech řešení:

A) Pokračovat ve vypořádávání připomínek vzešlých z mezirezortního připomínkového řízení stávajícího návrhu zákona s tím, že s ohledem na požadavek většiny připomínkových míst by měl být upravený návrh zákona zaslán do opakovaného připomínkového řízení.

B) Přepracovat předložený návrh zákona o lobbingu ve smyslu schválené Analýzy, optimálně v co nejširší variantě, bez alternativních řešení, přičemž jak lobbisté, tak lobbovaní budou povinni reportovat své lobbistické kontakty nebo skutečnost, že byli lobováni dohledovému orgánu. Existence dohledového orgánů s dostatečnými kompetencemi je v tomto modelu nezbytná.

C) Zastavit práce na vypořádávání mezirezortního připomínkového řízení a na návrhu zákona o lobbingu a pokračovat v regulaci lobbingu v České republice prostřednictvím jiných nástrojů.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/