276/10 Novela trestního zákoníku; T: 26.11.2010

Některá ustanovení trestního zákoníku (například skutková podstata trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí podle § 293 a § 294 trestního zákoníku) se ukázala pro potřeby praxe jako problematická z důvodu ztížené prokazatelnosti těchto trestných činů. Tyto nedostatky jsou suplovány tím způsobem, že k postihu protiprávních jednání na tomto úseku jsou částečně využívány skutkové podstaty trestných činů nespecializovaných na ochranu životního prostředí (obecné ohrožení apod.).

Základním věcným cílem předkládaného návrhu zákona je uvedení trestního zákoníku do souladu s těmito předpisy EU. A proto se příslušná ustanovení trestního zákoníku mění tak, aby bylo dosaženo plné slučitelnosti s výše uvedenými evropskými akty. Přijetím této novely se odvrátí riziko řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie (čl. 258 a n.) a případných sankcí proti ČR. Současně novela naplňuje programové prohlášení vlády v bodě boje proti korupci cestou zpřísnění trestních sankcí.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/