276/07 Návrh vyhlášky o správné laboratorní praxi v oblasti léčiv

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv, vychází ze znění stávající vyhlášky č. 504/2000 Sb.

Hlavním principem navrhované právní úpravy je zajištění provádění laboratorních zkoušek v rámci neklinického zkoušení bezpečnosti léčiv v souladu s mezinárodními standardy, jakož i v souladu s právními akty Evropské unie. Přitom se navazuje na principy v českém právním řádu v podstatě již zavedené dosavadní vyhláškou č. 504/2000 Sb., a zároveň se zohledňují nové prvky zaváděné v důsledku vývoje evropské legislativy v této oblasti.

 Návrh vyhlášky

Vaše připomínky prosím zasílejte do 19.12.2007                           pripominkovani@komora.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/