275/15 Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie; T: 15.12.2015

Nařízení vlády se předkládá s cílem zajistit vypsání provozní podpory elektřiny a provozní podpory tepla pro podporované zdroje jiné než jsou obnovitelné zdroje energie uvedené do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 v Cenovém rozhodnutí ERÚ v roce 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/