275/12 Návrh nových opatření na podporu odborného vzdělávání; T: 10.12.2012

MŠMT připravilo materiál s názvem „Návrh nových opatření na podporu odborného vzdělávání“. Na zpracování materiálu se podíleli členové odborné skupiny pro zpracování další koncepce odborného vzdělávání, ve které jsou zastoupeni kromě pracovníků MŠMT pracovníci vybraných resortů, Hospodářské a Agrární komory, Svazu průmyslu a dopravy, Svazu institucí obchodu a cestovního ruchu a dalších zaměstnavatelů. Dále jsou v odborné skupině zastoupeni zástupci ČMKOS, krajů, asociací středních škol, a přímo řízených ústavů MŠMT.

Při zpracování návrhů opatření ministerstvo vycházelo ze zkušeností individuálních národních projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jmenovitě Kurikulum S, Metodika 2, VIP Kariéra, Nová závěrečná zkouška, Nová soustava kvalifikací a dalších projektů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/