275/10 NV o sociálním zabezpečení; T: 18.11.2010

V souvislosti s přípravou návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky pro rok 2011 a stavem veřejných financí je nezbytné přijmout řadu úsporných opatření ke snížení deficitu státního rozpočtu. Změna vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 182/1991 Sb.“), je navrhována jako součást úsporných opatření, která pomohou naplnit programové prohlášení vlády (snižování schodku veřejného rozpočtu).

Navrhovaná úprava se týká osob se zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně, které se pravidelně dopravují nebo jsou pravidelně dopravováni motorovým vozidlem; osob blízkých, které pravidelně dopravují osoby s výše uvedeným zdravotním postižením, a dále obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které o této dávce rozhodují a vyplácejí ji.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory