274/15 Návrh nařízení vlády o posuzování shody vah; T: 28.12.2015

Cílem úpravy je zajistit řádnou transpozici směrnice 2014/31/EU a tím splnit legislativní závazky plynoucí pro Českou republiku z členství v Evropské unii. Ve věcné rovině je sledován cíl úpravy na Evropské úrovni, tj. zkvalitnění regulace trhu s neautomatickými vahami, tak, aby byla zajištěna ochrana veřejnosti před nesprávnými výsledky vážících operací, které mohou dle použití váhy vést např. k nesprávnému účtování zboží a služeb.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/