274/12 Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014; T: 10.12.2012

Oproti předchozí strategii tato po úvodní části (protikorupční prohlášení vlády) obsahuje analytickou část věnovanou rozboru a míře korupce v České republice. Analytická část byla zpracována ve spolupráci s Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Z ní mj. vyplývá, že problémem České republiky je spíše tzv. velká organizovaná korupce zaměřená na zneužívání veřejných prostředků a přecházející do stavu tzv. „state capture“, nikoli drobná administrativní korupce. Následuje strategická část, která popisuje základní strategické směry, kterými by se Česká republika v boji s korupcí měla dlouhodobě ubírat. Poté navazuje seznam konkrétním protikorupčních úkolů – nejprve seznam deseti priorit, následně pak zbývající úkoly rozčleněné do vybraných témat (veřejná správa, veřejné zakázky, orgány činné v trestním řízení, vzdělávání a ostatní).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/