274/10 Novela zákona soudní řád správní; T: 29.11.2010

Novela je vedena čtyřmi základními motivy, kterými jsou rychlost, efektivita a hospodárnost justice, a zároveň zvýšení ochrany subjektivních práv občanů. Všechna navrhovaná opatření mají za cíl rozšířit uplatňování těchto zásad v řízení před správními soudy. Mezi nejvýznamnější navrhované změny patří změna místní příslušnosti krajských soudů, změna koncepce řízení o kasační stížnosti, zvýšení ochrany proti nečinnosti a nezákonným zásahům správních orgánů,změna koncepce řízení o zrušení opatření obecné povahy,celkové zrychlení řízení před správními soudy a zejména urychlení soudního přezkumu rozhodnutí správního orgánu, jehož důsledkem je omezení osobní svobody cizince.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/