273/15 Návrh nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh; T: 28.12.2015

Cílem úpravy je zajistit řádnou transpozici směrnice 2014/32/EU a tím splnit legislativní závazky plynoucí pro Českou republiku z členství v Evropské unii. Ve věcné rovině je sledován cíl úpravy na Evropské úrovni, tj. zkvalitnění regulace trhu s měřidly, tak, aby byla zajištěna ochrana veřejnosti před nesprávnými výsledky měření, které mohou dle použití měřidla vést k poškození veřejného zájmu (poctivost obchodování, správné stanovení daní a poplatků, ochrana zdraví).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/