272/15 NV o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu; T: 28.12.2015

S ohledem na aktuální vědecké poznatky v oblasti technologického vývoje denaturace lihu, inovace v průmyslu a na změny v předpisech Evropské unie vznikly nové požadavky jak zástupců výrobních podniků, které při své výrobní činnosti používají denaturovaný líh, tak i orgánů státní správy na aktualizaci vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu resp. její přílohy č. 2, tj. stanovení Druhů a minimálních přídavků denaturačních prostředků a účelu použití denaturovaného lihu.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/