272/10 Program NÁVRAT na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; T: 11.11.2010

Předložený návrh programu NÁVRAT vychází z úkolů a cílů Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky schválené na léta 2009 až 2015 a současně plní Programové prohlášení Vlády České republiky ze srpna tohoto roku.

Program NÁVRAT využívá prověřeného způsobu poskytování účelové finanční podpory formou programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) ke zkvalitnění lidských zdrojů pro VaVaI a k jejich udržení na území ČR. Program obsahuje mechanismy pro stimulaci skutečné mobility ve výzkumné sféře, kooperaci ve VaVaI, mezinárodní spolupráci a zapojování do mezinárodních projektů založených na předchozích úspěšných zkušenostech a osobních zahraničních kontaktech. To povede k posilování mezinárodní excelence a k zajištění zázemí pro tvorbu kvalitních, mezinárodně srovnatelných, konkurenceschopných výsledků ve VaVaI. Program NÁVRAT vytváří optimální podmínky pro přirozenou obnovu lidského potenciálu v české výzkumné sféře a zároveň je pro česká výzkumná pracoviště účinným nástrojem pro cílenou ochranu lidských zdrojů ve VaVaI, zejména ochranu před odchodem perspektivních osobností, bez nichž se neobejde budování špičkových škol doktorských studií a výzkumných univerzit.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/