27/14 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek; T: 8.4.2014

Strategie elektronizace je koncepčním dokumentem vlády pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek. Realizace Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 je uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se podílí Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Zpráva obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2013 souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný popis plnění jednotlivých opatření důvody, proč je nutné vybraná opatření aktualizovat a závěrečné shrnutí třetího roku realizace opatření Strategie elektronizace.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/