27/13 NV o způsobu předepisování léčivých přípravků; T: 4.3.2013

Cílem předloženého návrhu novely vyhlášky o předepisování léčivých přípravků je především upravit způsob předepisování léčivých přípravků tak, aby tato úprava navazovala na úpravu obsaženou v příslušných novelizovaných zákonných předpisech, a rovněž dosáhnout zpřesnění jejích ustanovení, jejichž aplikace či výklad působí v praxi potíže.Dalším cílem návrhu novely vyhlášky je vhodným způsobem transponovat směrnici Komise 2012/52/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě, která je prováděcí směrnicí k čl. 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, do právního řádu České republiky.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/