271/12 Transformační plán Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace; T: 7.12.2012

Stávající právně – organizační forma, tj. příspěvková organizace, ze své podstaty představuje v současné době zásadní omezení pro plnění výše uvedených činností. Jde zejména o absolutní závislost na nestabilních finančních prostředcích z veřejných rozpočtů včetně nemožnosti čerpání potřebných externích dluhových prostředků nezatěžujících bilanci státního rozpočtu. Směrem dovnitř organizace neumožňuje vytvářet nezbytné stabilní pracovní prostředí, při adekvátním a férovém ohodnocení zaměstnanců společnosti, což ve svém důsledku znamená neúměrný nárůst nákladů na využívání externích činností, které by jinak měly být organizaci vlastní.

Související soubory

/jak-na-