271/10 NV o Programu statistických zjišťování na rok 2010; T: 16.11.2010

Předkládaným návrhem má být novelizovaná vyhláška č. 386/2009 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2010, a to z důvodu zrušení statistického zjišťování P 4-01 (Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví) z důvodu snížení administrativní zátěže při realizaci Programu na rok 2010 a snížení nároků na rozpočet úřadu v roce 2011. Provádění tohoto statistického zjišťování, se ukázalo být nepotřebným, za současného snížení vynakládaných rozpočtových prostředků Českého statistického úřadu resp. státního rozpočtu. Sběr dat za fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku na základě statistického zjišťování P 4-01 bude nahrazen matematicko-statistickým modelem založeným na administrativních datech s využitím struktur z časových řad let 2005 až 2008. Statistické informace budou poskytovány v obdobném rozsahu jako v roce 2009.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/