271/08 Návrh zákona o penzijním spoření; T: 29.12.2008

Vytvořením systému penzijního spoření dojde k realizaci tzv. II. etapy důchodové reformy. V souvislosti s plněním tohoto vládního dokumentu je nutno zdůraznit, že uskutečnění úkolu oddělit majetek penzijních fondů a účastníků penzijního připojištění, nebylo možné provést novelou stávajícího zákona o penzijním připojištění. Změna je tak zásadního charakteru, že zcela mění systém fungování penzijního připojištění a je tedy nutné vypracovat nový zákon. Stávající systém penzijního připojištění se státním příspěvkem však zůstává zachován na původních principech. Penzijní spoření představuje zcela nový, dobrovolný finanční produkt, který má umožnit občanům spoření na období důchodového věku s tím, že bude možné investovat prostředky podle individuálně zvolené penzijní strategie. Tento produkt bude, stejně jako stávající penzijní připojištění podle zákona o penzijním připojištění, podporován ze strany státu státním příspěvkem a daňovými výhodami.

Zavedením penzijního spoření by mělo dojít k uzavření systému penzijního připojištění se státním příspěvkem, tj. nebudou moci být uzavírány nové smlouvy v tomto připojištění a jeho stávajícím účastníkům bude umožněn dobrovolný přechod do penzijního spoření. Nicméně bude záležet výhradně na účastníkovi, zda přejde do nového systému penzijního spoření, nebo zůstane ve stávajícím. Účastníkům stávajícího systému penzijního připojištění návrh zákona neukládá povinnost přejít do nového systému penzijního spoření. Na přechod do nového systému se použijí stejná pravidla jako na převod prostředků ve stávajícím systému penzijního připojištění. Přechod ze systému penzijního připojištění do nového systému penzijního spoření bude regulován, včetně regulace zprostředkovatelských aktivit, pobídek a poradenství podle vzoru moderní komunitární úpravy z jiných sektorů finančního trhu. Navrhovaná úprava bude mít v dlouhodobějším horizontu určitý dopad na státní rozpočet vzhledem k poskytování státního příspěvku účastníků a předpokládaným daňovým úlevám. Navrhovaná právní úprava však nebude mít dopad ani na ostatní veřejné rozpočty, zejména rozpočty krajů a obcí. Určitý dopad lze předpokládat na rozpočet ČNB, který je však oddělený od státního rozpočtu České republiky. Lze přepokládat i dopad na náklady osob, které budou nabízet služby penzijního spoření – tj. na penzijní společnosti a jejich akcionáře, a dále na osoby, které budou zajišťovat distribuci penzijního spoření a penzijní poradenství. Dopady na podnikatelské prostředí nelze dopředu přesně odhadnout. Náklady na vytvoření penzijních společností, získání příslušných povolení a zahájení činnosti se budou lišit v závislosti na velikosti konkrétní instituce a budou se pohybovat v řádech nejvýše desítek miliónů korun. Vzhledem ke skutečnosti, že se bude jednat o počáteční investice do dlouhodobých podnikatelských, kde se dá předpokládat jejich poměrně stabilní dlouhodobé fungování, mělo by jít investice rentabilní. Vzhledem k tomu, že tyto povinnosti budou plnit všechny subjekty nerozdílně, nebude mít jejich zavedení dopad na jejich konkurenceschopnost. Přínosem nové právní úpravy bude zejména vytvoření moderního systému penzijního spoření, který by měl zajistit účastníkům stabilní možnost tvorby úspor na důchodový věk.

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

Úplné znění

Změnový zákon

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/