27/10 Návrh směrnice dohody s Indií o leteckých službách; T: 22.2.2010

Indická republika (dále také „Indie“) je jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky (dále také „ČR“) v Asii. Vedle Japonska a Číny je Indie třetím největším asijským teritoriem vývozu ČR.

Při jednání se bude vycházet z návrhu textu letecké dohody (příloha 1 této směrnice), jehož základem je, dle požadavku indické strany, indický vzorový text letecké dohody (příloha 2 této směrnice) a ze skutečnosti, že oba státy jsou smluvními stranami Úmluvy
o mezinárodním civilním letectví sjednané v Chicagu dne 7. prosince 1944.

Na základě porovnání lze konstatovat, že vzorové texty obou států sdílejí shodné principy a jsou si poměrně blízké, a proto bude snaha dosáhnout vzájemně přijatelného textu již v prvním kole jednání. Otevřené, nepodstatné otázky bude možné ponechat k dořešení korespondenční cestou. Česká delegace je oprávněna podle průběhu jednání na místě rozhodnout o potřebě dalších kol expertních jednání. Jednání budou vedena v anglickém jazyce. Z jednání expertních delegací bude pořízen záznam. Podle dosažených výsledků bude v záznamu navržen další postup směřující ke sjednání a podpisu letecké dohody. Vzájemně odsouhlasený text je vedoucí české delegace oprávněn technicky parafovat bez účinků podpisu dohody či autentifikace jejího textu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory