270/11 NV o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů; T: 17.11.2011

Tato vyhláška si klade za cíl mimo jiné reagovat na vývoj v oblasti informačních technologií, nově specifikuje zařízení, v nichž musí být zajištěna ochrana utajované informace před kompromitujícím vyzařováním, reaguje jak u komunikačního, tak u informačního systému na novou úpravu přístupu podnikatele k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené, který už nebude disponovat osvědčením podnikatele, ale přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené mu zajistí prohlášení podnikatele a rovněž sleduje snížení administrativní zátěže podnikatele.

 

S ohledem na potřebu naplnění ustanovení novely je třeba vyhláškou rovněž nově stanovit ochranu utajovaných informací, které jsou vedeny komunikačním kanálem mimo zabezpečené oblasti nebo objekty, dále upravit provoz propojeného informačního systému za účelem jednosměrného či vícesměrného sdílení údajů a dalších informačních zdrojů, stanovit podmínky kladené na jednotlivé role v informačních systémech, legislativně technicky upravit jednotlivá ustanovení vyhlášky v závislosti na nově novelou upravenou možnost zabránění úniku utajované informace prostřednictvím kompromitujícího vyzařování, a rovněž dořešit problematiku minimální míry zabezpečení zabezpečené oblasti pro umístění části nebo celého informačního systému. V neposlední řadě vyhláška reaguje na ostatní změny provedené novelou.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/