27/21 Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020; T:11.3.2021

Vládě je předkládáno zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020 (dále jen „Akční plán“), který je protikorupčním dokumentem vlády České republiky odvozeným od Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“) a plynule navazujícím na Akční plán boje s korupcí na rok 2019

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 3. 2021.